Popunite formular za rezervaciju

Odaberite vozilo (obavezno)

Ime i prezime (obavezno)

Telefon (obavezno)

Viber

Email (obavezno)

Država

Period najma od

Period najma do

Vaša poruka

Informacije

Opšti uslovi

– Starost vozača mora biti minimalno 21 godina

– Vozač treba imati bar dvije godine vozačkog iskustva

– Minimalno trajanje najma je 24 sata

– Za kašnjenje više od jednog sata obračunava se dodatni dan

– Gorivo i usluga punjenja nisu uključeni u cijenu.

Uslovi osiguranja

– Kasko osiguranje, osiguranje od štete nanesene trećem licu, te osiguranje od krađe, su uključeni u cijenu.

– Učešće u šteti nanesenoj vlastitom krivicom je do iznosa franšize (deductuible amount).

Dodatne usluge

– GPS navigacija, dječije sjedalice,…

– Dostava i preuzimanje

– Najam vozila sa vozačem

– Mogućnost ostavljanja vozila u svim zemljama Evrope

– Specijalni popust za dugoročne najmove, kao i za najmove većeg broja vozila.

VAŽNO:

Odgovornost vozača-korisnika iznajmljenog vozila za štetu na vozilu nastalu krivicom vozača (uključena i totalna šteta i krađa vozila) se otkupom osiguranja (koje je obavezno) smanjuje do 0 KM. Međutim ovo osiguranje nije bez ikakve odgovornosti. Ono ne pokriva gubitak dijelova vozila poput ratkapa, antene, oštećenja guma, oštećenja unutrašnjosti vozila, kao ni oštećenja vozila izazvana prevozom stvari. U slučaju nemara (ogrebotine, oštećenja vozila izazvana parkiranjem, nepravilnim rukovanjem i sl.), ili vožnje pod uticajem alkohola ili droge, odgovornost korisnika za štetu na vozilu će biti potpuna, tj. u punom iznosu štete.

Uslovi korištenja iznajmljenog vozila

Kapitals d.o.o., u daljnjem tekstu „Rent a Car“ i korisnika vozila čiji su osobni podaci navedeni na prednjoj strani ugovora, u daljnjem tekstu korisnika.

Član 1.

Rent a Car daje korisniku vozila na korištenje, a pod uslovima utvrđenim ovim ugovorom.

Član 2.

Korisnik svojim potpisom na ovom ugovoru jamči i prihvata sljedeće obaveze:

da je iznajmljeno vozilo preuzeo shodno zakonu o sigurnosti prometa na cestama;
da je iznajmljeno vozilo preuzeo plombirano;
da će iznajmljeno vozilo nakon prestanka najma vratiti u mjesto i u roku utvrđenim ovim ugovorom, odnosno i ranije, a na zahtjev Rent a Car-a.
da ce produženje ugovorenog trajanja najma kao i sve ostale promjene glede najma, zatražiti od Rent a Car-a, u protivnom Rent a Car je ovlašten prijaviti nestanak vozila;
da ce odmah prekinuti vožnju ako se za vrijeme trajanja najma dogodi kvar na kilometar-satu i da kvar na najpogodniji način odmah izvjestiti najbližu poslovnicu Rent a Car-a. Ako se prilikom vraćanja takvog vozila utvrdi da su jedna ili dvije plombe na vozilu oštećene, ili da je skidana kilometar sajla, korisnik vozila se obavezuje platiti Rent a Car-u , pored redovne cijene i cijenu za očitane prijeđene kilometre na kilometar brojaču zajedno sa naknadom za prijeđnih 250 km dnevno, a sve prema važećem cjenovniku Rent a Car-a;
da iznajmljeno vozilo neće koristiti u nedozvoljene svrhe (npr. Za vršenje krivičnih, carinskih, deviznih i drugih prekršaja kao i drugih nedozvoljenih radnji), za obuku vozača, prijevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica te za sudjelovanje u moto-sportskim priredbama;
da će vozilo koristiti samo za vlastite potrebe i vozilom upravljati on ili osoba koja je pored njega u Ugovoru navedena kao vozač.
Član 3.

U slučaju manjka ili oštećenja vozila, kao i opreme i pribora, korisnik vozila će isplatiti Rent a Car-u njihovu novčanu vrijednost po tržišnim cijenama na dan vraćanja vozila. Troškovi izgubljene dokumentacije glede iznajmljenog vozila isplaćuju se prema važećem cjenovniku.

Korisnik vozila će ujedno nadoknaditi svu štetu u slućaju nepridržavanja odredbi ovog ugovora.

Član 4.

Rent a Car će nadoknaditi korisniku vozila neophodne troškove za ulje, mazivo, redovno servisiranje i lake opravke, a troškovi koji su nastali u toku najma, osim troškova pranja iznajmljenog vozila, a temeljem predočenog ispravnog računa po izvršenom plaćanju. Svaki takav račun mora glasiti na Kapitals d.o.o., i biti će priznat od strane Rent a Car -a. Ako se utvrdi da je korisnik izvršio nepotrebnu zamjenu nekog sklopa, dijela ili uređaja na vozilu, Rent a Car neće korisniku isplatiti vrijednost tog dijela, sklopa ili uređaja.

Član 5.

Korisnik se obavezuje platiti sve troškove trajekta, putarine, mostarine, kazni radi kršenja saobraćajnih propisa, iznosa taksi temeljem sudskih sporova, kao i iznose zateznih kamata proisteklih iz bilo koje odredbe zakona, odnosno važe ih propisa izrečenih protiv Rent a Car -a kao vlasnika iznajmljenog vozila ili vozaća za vrijeme trajanja najma, ukoliko iste povrede nisu prouzročene krivnjom Rent a Car-a.

Član 6.

Ako uslijed nepažnje korisnika vozila ili vozača dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila (radi nedostatka motornog ulja, ulja za mjenjač ili diferencijal, sredstva za hlađenje), zatim u slučaju oštećenja kartera, kvačila, odnosno bilo kakvog oštećenja donjeg postroja vozila ili drugih karakterističnih kvarova izazvanih nemarnošću korisnika-vozača, korisnik vozila će nadoknaditi Rent a Car-u, zajedno:

cijeli iznos popravke vozila;
iznos izgubljenog dnevnog najma po važećem cjeniku zbog nekorištenja vozila radi popravke,
a najviše 30 (trideset) dana.

Član 7.

U slučaju prometne nesreće, havarije, utaje odnosno krađe vozila, kao i pogonske neispravnosti vozila, korisnik je dužan:

osigurati vozilo od propadanja i još veće štete do njegovog preuzimanja od strane Rent a Car-a te sačuvati dokaze do dolaska pripadnika MUP-a
pozvati nadležni organ MUP-a i osigurati njihov zapisnik, osim u slučaju pogonske neispravnosti vozila
Obavijestiti i dati izjavu najbližoj poslovnici Rent a Car-a.
Ukoliko nije postupio u skladu sa stavom 1. ovog člana, sav trošak naknade štete glede oštećenja vozila, a za koje oštećenje nije napravljen zapisnik i nije data izjava o nesreći, pada na teret korisnika vozila u punom iznosu, bez obzira na to što je korisnik vozila prihvatio i uplatio dnevno kasko SCDW i osiguranje od krade TP, te bez obzira na korisnikovu krivicu u nezgodi.

Član 8.

Korisnik vozila će platiti učešće u šteti u iznosu navedenom u važećem cjeniku, a u slučaju bilo kakvog oštećenja ili gubitka-krađe vozila i/ili njegovih djelovanja.Ukoliko je iznos oštećenja i/ili gubitka opisanih u predhodnom stavku manji od iznosa pripadajućeg učešća u šteti (FRANŠIZE), korisniku vozila se naplaćuje manji iznos.

Učešće u šteti (franšizi) može se otkupiti plaćanjem dnevnog dodatka za otkup franšize, prema važećem cjenovniku. TP i SCDW ne pokrivaju štete i gubitke nastale na rizičnim teritorijama i/ili u ratnim zonama. Plaćanjem dnevnog dodatka za osiguranje putnika (PAI) vozač i putnici su osigurani za slučaj smrti i

invaliditeta do iznosa propisanih važećim zakonom. Plačanjem, odnosno prihvaćanjem SCDW, TP ne umanjuje se finansijska odgovornost korisnika vozila za štetu ukoliko isti nije poštivao ovim ugovorom dogovorenu proceduru kod štetnog događaja, član7., stav 1, 2, i 3

Član 9.

Osiguranjem nije pokrivena odgovornost korisnika vozila tj. Vozača za štete koje su počinjene namjerno, pod uticajem alkohola ili droge, bez propisane ili oduzete vozačke dozvole, zatim kada se u vozilu nalazi veći broj osoba od broja registriranih sjedišta i u drugim okolnostima predviđenim pravilima osiguranja – osiguravatelja. Osiguranjem nisu pokriveni slijedeći rizici : uništenje/oštećenje auto gume, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/ oštećenje donjeg postroja vozila, kao i uništenje/oštećenje unutrašnjosti vozila.

Član 10.

Rent a Car ne odgovara za štete koje bi korisniku nastale usljed zakašnjenja prilikom isporuke vozila, kao i za štete koje bi nastale korisniku zbog bilo kakvog kvara na vozilu za vrijeme najma.

Član 11.

Ovaj ugovor je načinjen u 2 (dva) primjerka: od kojih jedan zadržava Rent a Car a drugi korisnik vozila tj. Vozač.

Član 12.

Izmjene ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem u suglasnosti obje ugovorene strane.

U slučaju spora po ovom Ugovoru, stranke za rješavanje spora priznaju sud u Sarajevu.

Šta je uključeno u najam vozila?

Kada tražite cijenu najma morate znati što je uključeno u navedenu cijenu. Potrebe klijenata su različite i trebate biti sigurni da plaćate ono što želite. Ono što je uključeno u cijenu biti će prikazano na rezervaciji ili ugovoru o najmu, a to je:

Osnovno osiguranje do iznosa franšize (CDW)

Zaštita od krađe vozila (TP)

Što je potrebno pri preuzimanju vozila?

Pri preuzimanju vozila dužni ste predočiti svoju:

vozačku dozvolu
kreditnu karticu
pasoš ili ličnu kartu
Kako cijena najma uključuje osnovno osiguranje, agent će Vas pitati želite li dodatno osiguranje. Automobil Vam se predaje s punim rezervoarom goriva te ste ga dužni s punim rezervoarom i vratiti, u protivnom se naplaćuje usluga točenja goriva kao i razlika goriva koje nedostaje u rezervoaru vozila.

Dobit ćete Ugovor o najmu kako biste ga pročitali i potpisali. U njemu su naglašeni svi važni troškovi, kao i osiguranja za koja ste se odlučili.

Pregledat ćete automobil kako biste ustanovili u kakvom stanju preuzimate vozilo i potpisom to potvrđujete. Taj je postupak nužan za utvrđivanje eventualne štete tokom Vašeg najma.

Nakon toga dobit ćete ključeve automobila, kopiju Ugovora o najmu i formular o stanju automobila.

Mogu li putovati van granica zemlje u kojoj je vozilo rezervisano?

Naravno, možete putovati van granica BiH uz dodatnu naplatu. Pokrivene su sve europske zemlje.

Može li se vozilo ostaviti u inostranstvu?

Može prema posebnom zahtjevu, za dodatne informacije kontaktirajte nas na brojeve telefona +387 63 399 648 , +387 63 393 180 ili na e-mail adresu reservations@kapitals.ba

Koja dodatna oprema i usluge su dostupni?

Dodatni vozač

Dostava ili preuzimanje vozila na određenoj lokaciji

Vraćanje vozila u drugu poslovnicu

Preuzimanje i vraćanje vozila van radnog vremena

Dokument za prelazak granice (Zeleni karton)

GPS navigacija

Dječja sjedalica

Dodatni troškovi

Troškovi koji se naknadno mogu pojaviti na Vašem ugovoru ovise o Vama, a to su:

Usluga točenja goriva:

Pravilo jest da vozilo dobijete s punim rezervoarom i u takvom ga stanju trebate i vratiti, ako iz nekog razloga to niste učinili, mi ćemo Vam tu uslugu naplatiti po aktuelnom cjenovniku.

Kašnjenje kod vraćanja vozila naplaćuje se po slijedećim pravilima:

0-59 min = ne naplaćuje se

60 minuta ili više = dodatni dan

Naknada za isprljani enterijer vozila

Sudionik sam saobraćajne nesreće

Ostati na mjestu saobraćajne nesreće, s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći osobama ozlijeđenim u saobraćajnoj nesreći ili ako vam je potrebna medicinska pomoć, odnosno radi obavještavanja policije.

Preduzeti sve što je u Vašoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nesreće i da se omogući normalno odvijanje saobraćaja te nastojati da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i da se sačuvaju postojeći tragovi, uz uslove da poduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost saobraćaja.

O saobraćajnoj nesreći obavijestiti najbližu policijsku upravu ili policijsku stanicu i vratiti se na mjesto saobraćajne nesreće i pričekati dolazak ovlaštene osobe koja obavlja uviđaj.

odmah obavijestiti Kapitals rent-a-car na brojeve telefona +387 63 399 648. +387 63 393 180 ili najbližu poslovnicu, za daljnje upute.

POLICIJSKI IZVJEŠTAJ O NESREĆI JE OBAVEZAN!

Moj let kasni ili je odgođen

Ako Vaš let kasni, a pružili ste nam informacije o istom, uposlenici poslovnice u kojoj ste trebali preuzeti vozilo bit će u mogućnosti to pratiti. No, u svakom Vam slučaju savjetujemo da kontaktirate poslovnicu kako biste nas informisali o svojoj situaciji. Ako je let otkazan, kontaktirajte nas u što kraćem vremenskom periodu kako bismo vozilo mogli otkazati.

Treba li navesti broj leta u rezervaciji?

Kada navedete broj leta u rezervaciji to nam omogućava uvid u vrijeme Vašeg dolaska i bit ćemo u mogućnosti provjeriti kašnjenje letova. Bez ove informacije mogli bismo pretpostaviti da se nećete pojaviti i iznajmiti vozilo drugoj osobi.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message